[1]
M. Godzińska, „IV Międzynarodowy Kongres Turkologiczny Turkic Peoples Through the Ages and Lands, Warszawa, 21–23 września 2016 r”., Alm Karaim, t. 5, s. 245–247, grudz. 2016.