[1]
M. Pronobis-Gajdzis, „Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przy drukach i rękopisach karaimskich w roku 2015”, Alm Karaim, t. 4, s. 283–287, grudz. 2015.