[1]
Pronobis-GajdzisM., „Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przy drukach i rękopisach karaimskich w roku 2015”, Alm Karaim, t. 4, s. 283-287, grudz. 2015.