[1]
M. Godzińska, „IV Międzynarodowy Kongres Turkologiczny Turkic Peoples Through the Ages and Lands… organizowany w dniach 21–23 września 2016 roku”, Alm Karaim, t. 4, s. 281–282, grudz. 2015.