[1]
K. Stefaniak-Rak, „Karaimi w szariackim sądzie na Krymie w XVII wieku”, Alm Karaim, t. 4, s. 65–78, grudz. 2015.