[1]
SmętekD., „Analiza porównawcza krymskokaraimskich piosenek ludowych”, Alm Karaim, t. 4, s. 35-45, grudz. 2015.