[1]
D. Kołodziejczyk, „Zygmunt Abrahamowicz jako historyk”, Alm Karaim, t. 3, s. 125–132, grudz. 2014.