[1]
D. Cichocki, „Aleksander Dubiński (1924–2002) – uczony, nauczyciel, przewodnik”, Alm Karaim, t. 3, s. 121–124, grudz. 2014.