[1]
J. Tyszkiewicz, „Początki seminarium turkologicznego prof. Ananiasza Zajączkowskiego: 1933–1936”, Alm Karaim, t. 3, s. 107–118, grudz. 2014.