[1]
P. Muchowski, „Z badań Ananiasza Zajączkowskiego nad folklorem karaimskim”, Alm Karaim, t. 3, s. 79–88, grudz. 2014.