[1]
H. Kobeckaitė, „Karaimistyka jako nieodłączny element turkologii w Wilnie”, Alm Karaim, t. 3, s. 65–78, grudz. 2014.