[1]
M. Abkowicz, „Karaimi we Wrocławiu”, Alm Karaim, t. 1, s. 107–110, grudz. 2007.