[1]
J. Kobecki, „Moja droga do Wrocławia”, Alm Karaim, t. 1, s. 105-106, grudz. 2007.