Sulimowicz-Keruth, A. (2021) „Z prywatnego archiwum Aleksandra Mardkowicza: listy z Poniewieża”, Almanach Karaimski, 100, s. 89-205. doi: 10.33229/ak.2021.10.6.