Dubiński, A. J. (2021) „Zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego Karaimów: III Międzynarodowa Konferencja na Krymie (Sewastopol, 12 grudnia 2021)”, Almanach Karaimski, 10, s. 235–257. doi: 10.33229/ak.2021.10.9.