Dubiński, A. J. (2021) „Zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego Karaimów”, Almanach Karaimski, 100, s. 235-257. doi: 10.33229/ak.2021.10.9.