Pawelec, M. (2021) „Wybrane źródła do dziejów gminy karaimskiej w Haliczu oraz jej prawnej pozycji w Cesarstwie Austriackim w XIX w.”, Almanach Karaimski, 100, s. 75-88. doi: 10.33229/ak.2021.10.5.