Pawelec, M. (2020) „Rolnicze święto «Orach toju» w obrzędowości Karaimów Wileńszczyzny okresu międzywojennego”, Almanach Karaimski, 90, s. 115-147. doi: 10.33229/ak.2020.9.3.