Németh, M. (2020) „Listy Sergiusza Rudkowskiego do Profesora Tadeusza Kowalskiego”, Almanach Karaimski, 90, s. 59-113. doi: 10.33229/ak.2020.9.2.