Sulimowicz-Keruth, A. (2020) „Dokument z 1824 roku z archiwum gminy karaimskiej w Łucku: Przyczynek do zagadnienia rozproszenia osadnictwa karaimskiego na Wołyniu w XIX wieku”, Almanach Karaimski, 9, s. 149–160. doi: 10.33229/ak.2020.9.4.