Sulimowicz-Keruth, A. (2020) „Dokument z 1824 roku z archiwum gminy karaimskiej w Łucku”, Almanach Karaimski, 90, s. 149-160. doi: 10.33229/ak.2020.9.4.