Guyot, B. (2020) „The Stowarzyszenie Karaimów w Paryżu. Od wzajemnej pomocy (1923-1939) do walki przeciwko «ogromnemu zagrożeniu, które zawisło nad naszymi głowami» (1939-1945)”, Almanach Karaimski, 90, s. 9-58. doi: 10.33229/ak.2020.9.1.