Pronobis-Gajdzis, M. (2018) „Zachować dla przyszłości: Sprawozdanie z prac konserwatorsko- -restauratorskich prowadzonych w roku 2018 przy rękopisach karaimskich”, Almanach Karaimski, 7, s. 217–221. doi: 10.33229/ak.2018.7.11.