Pawelec, M. (2019) „Publicystyka Aleksandra Mardkowicza dotycząca tematyki prawa notarialnego.: Zbiór tekstów”, Almanach Karaimski, 7, s. 145–180. doi: 10.33229/ak.2018.7.08.