Sulimowicz-Keruth, A. (2019) „Karaimi w publikacji Arkadija Tretiakowa Kupcy goroda Kieva”, Almanach Karaimski, 7, s. 131–142. doi: 10.33229/ak.2018.7.07.