Aqtay, G. (2018) „Piosenki nogajskie w krymskokaraimskiej medżumie Kyldżyego”, Almanach Karaimski, 7, s. 7–24. doi: 10.33229/ak.2018.7.01.