Gąsiorowski, S. (2018) „Karaimi w Wilnie do wybuchu I wojny światowej: Rekonesans badawczy”, Almanach Karaimski, 7, s. 67–82. doi: 10.33229/ak.2018.7.03.