Поляков, В. (2018) „Losy karaimów w okresie okupacji i ich uczestnictwo w ruchu oporu na Krymie (w latach 1941-1944)”, Almanach Karaimski, 7, s. 99–108. doi: 10.33229/ak.2018.7.05.