Pronobis-Gajdzis, M. (2016) „Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorskich-restauratorskich prowadzonych przy dwóch rękopisach karaimskich w roku 2016”, Almanach Karaimski, 5, s. 257–262. doi: 10.33229/ak.2016.05.17.