Godzińska, M. (2016) „IV Międzynarodowy Kongres Turkologiczny Turkic Peoples Through the Ages and Lands, Warszawa, 21–23 września 2016 r”., Almanach Karaimski, 5, s. 245–247. doi: 10.33229/ak.2016.05.14.