Pronobis-Gajdzis, M. (2015) „Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przy drukach i rękopisach karaimskich w roku 2015”, Almanach Karaimski, 4, s. 283–287. doi: 10.33229/ak.2015.04.17.