SmętekD. (2015) „Analiza porównawcza krymskokaraimskich piosenek ludowych”, Almanach Karaimski, 40, s. 35-45. doi: 10.33229/ak.2015.04.03.