Kołodziejczyk, D. (2014) „Zygmunt Abrahamowicz jako historyk”, Almanach Karaimski, 3, s. 125–132. doi: 10.33229/ak.2014.3.12.