Muchowski, P. (2014) „Z badań Ananiasza Zajączkowskiego nad folklorem karaimskim”, Almanach Karaimski, 3, s. 79–88. doi: 10.33229/ak.2014.3.08.