Godzińska, M. (2014) „Włodzimierz Zajączkowski – badacz folkloru ludów tureckich”, Almanach Karaimski, 3, s. 37–40. doi: 10.33229/ak.2014.3.03.