Abkowicz, M. (2014) „Działalność organizacyjna Karaimów z pierwszej fali emigracji rosyjskiej w przededniu II wojny światowej na podstawie korespondencji z hachanem Serają Szapszałem”, Almanach Karaimski, 3, s. 7–24. doi: 10.33229/ak.2014.3.01.