Abkowicz, M. (2007) „Karaimi we Wrocławiu”, Almanach Karaimski, 1, s. 107–110. doi: 10.33229/ak.2007.1.13.