Sulimowicz-Keruth, Anna. 2021. „Z Prywatnego Archiwum Aleksandra Mardkowicza: Listy Z Poniewieża”. Almanach Karaimski 10 (grudzień), 89-205. https://doi.org/10.33229/ak.2021.10.6.