Pawelec, Mariusz. 2021. „Wybrane źródła Do dziejów Gminy Karaimskiej W Haliczu Oraz Jej Prawnej Pozycji W Cesarstwie Austriackim W XIX W.”. Almanach Karaimski 10 (grudzień), 75-88. https://doi.org/10.33229/ak.2021.10.5.