Pawelec, Mariusz. 2020. „Rolnicze święto «Orach Toju» W obrzędowości Karaimów Wileńszczyzny Okresu międzywojennego”. Almanach Karaimski 9 (grudzień), 115-47. https://doi.org/10.33229/ak.2020.9.3.