Sulimowicz-Keruth, Anna. 2020. „Dokument Z 1824 Roku Z Archiwum Gminy Karaimskiej W Łucku: Przyczynek Do Zagadnienia Rozproszenia Osadnictwa Karaimskiego Na Wołyniu W XIX Wieku”. Almanach Karaimski 9 (grudzień):149-60. https://doi.org/10.33229/ak.2020.9.4.