Pronobis-Gajdzis, Małgorzata. 2018. „Zachować Dla przyszłości: Sprawozdanie Z Prac Konserwatorsko- -Restauratorskich Prowadzonych W Roku 2018 Przy rękopisach Karaimskich”. Almanach Karaimski 7 (grudzień):217-21. https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.11.