Sulimowicz-Keruth, Anna. 2019. „Karaimi W Publikacji Arkadija Tretiakowa Kupcy Goroda Kieva”. Almanach Karaimski 7 (styczeń):131-42. https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.07.