Pronobis-Gajdzis, Małgorzata. 2016. „Zachować Dla przyszłości. Sprawozdanie Z Prac Konserwatorskich-Restauratorskich Prowadzonych Przy dwóch rękopisach Karaimskich W Roku 2016”. Almanach Karaimski 5 (grudzień):257–262. https://doi.org/10.33229/ak.2016.05.17.