Pronobis-GajdzisMałgorzata. 2015. „Zachować Dla przyszłości. Sprawozdanie Z Prac Konserwatorsko-Restauratorskich Prowadzonych Przy Drukach I rękopisach Karaimskich W Roku 2015”. Almanach Karaimski 4 (grudzień), 283-87. https://doi.org/10.33229/ak.2015.04.17.