Smętek, Dorota. 2015. „Analiza porównawcza Krymskokaraimskich Piosenek Ludowych”. Almanach Karaimski 4 (grudzień), 35-45. https://doi.org/10.33229/ak.2015.04.03.