Abkowicz, Mariola. 2007. „Karaimi We Wrocławiu”. Almanach Karaimski 1 (grudzień):107-10. https://doi.org/10.33229/ak.2007.1.13.