PAWELEC, M. Wybrane źródła do dziejów gminy karaimskiej w Haliczu oraz jej prawnej pozycji w Cesarstwie Austriackim w XIX w. Almanach Karaimski, v. 10, p. 75-88, 30 grudz. 2021.