PAWELEC, M. Rolnicze święto «Orach toju» w obrzędowości Karaimów Wileńszczyzny okresu międzywojennego. Almanach Karaimski, v. 9, p. 115-147, 30 grudz. 2020.