GUYOT, B. The Stowarzyszenie Karaimów w Paryżu. Od wzajemnej pomocy (1923-1939) do walki przeciwko „ogromnemu zagrożeniu, które zawisło nad naszymi głowami” (1939-1945). Almanach Karaimski, v. 9, p. 9-58, 30 grudz. 2020.