Pronobis-GajdzisM. Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przy drukach i rękopisach karaimskich w roku 2015. Almanach Karaimski, v. 4, p. 283-287, 30 grudz. 2015.